Thesaurus Univeralis alapítvány

Céljaink

1.Az Alapítvány közérdekű célja nemzeti kulturális örökségünk részét képező műkincseknek, valamint az európai művészet Magyarországon, illetve magyar tulajdonban lévő kiemelkedő emlékeinek védelme, művészettörténeti dokumentálása és az oltalomhoz szükséges polgári támogatási rendszer kialakítása. Az alapítvány célja a kulturális javak megmentése, a szakszerű segítségnyújtás megszervezése, a művészettörténeti és restaurátor-szakértői közreműködés rendszeres, szervezett biztosítása, valamint a műtárgyak állagának megóvására, konzerválására, restaurálására a szükséges személyi, anyagi és technikai feltételek kialakítása, fenntartása.

2. Az alapító közérdekű célja a Magyarországon, illetve magyar tulajdonban lévő neves műtárgyak korszerű nyilvántartási, archiválási rendszerének kialakítása, az európai művészettörténet-tudomány számára hozzáférhetővé, kutathatóvá tétele.

3. Az alapítvány szándéka a magyarországi magángyűjtés, műkereskedelem tevékenységének szakszerű muzeológiai, restaurátori támogatása.

4. Az alapítvány egyik legfontosabb célja az információs rendszer adatainak a nemzeti és nemzetközi nyilvánossághoz való közvetítése.

5. Az alapítvány támogatásának kedvezményezettjei az európai művészet magyar tulajdonban, illetve Magyarországon lévő emlékei, valamint azok a szakemberek, akik a kulturális örökség megmentésével, gyűjtésével, restaurálásával, kutatásával, tudományos feldolgozásával, bemutatásával foglalkoznak.

6. Az alapítvány, közérdekű céljainak megvalósítására olyan vagyonalapot képez, amely javára magyar és külföldi, természetes és jogi személyek egyaránt felajánlásokat tehetnek.

7. Az alapítvány segítséget nyújt a szakértői vélemények beszerzéséhez, műtárgymeghatározáshoz, szakszerű restauráláshoz, mely tevékenységért teljes körű szakmai és erkölcsi felelősséget vállal.